يکشنبه, 25 مهر 1400
مشخصات عمومی
خريداری اقلام از جمله شیر پروانه ای، اتصال قابل پیاده شده، فلنج، شير یکطرفه و ...
96-37
مناقصه یک مرحله ای
دفتر امور قراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهی مناقصه عمومی شماره 37-96

 

 

شرکت آب وفاضلاب استان کهگيلويه وبويراحمد در نظر دارد اقلام مورد نياز طبق مشخصات مندرج  در جدول ذيل  را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد،  لذا از کليه شرکتهای توليدی  ونمايندگان مجاز فروش واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آيد.

 

رديف

نام و مشخصات کالا

تعداد

واحد

ملاحظات

1

شیر  پروانه ای 250 میلیمتربا فشار 10 بار

22

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

2

شیر  پروانه ای 250 میلیمتربا فشار 25 بار

12

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

3

شیر  پروانه ای 250 میلیمتربا فشار 40 بار

10

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

4

اتصال قابل پیاده شده (dg )  250 میلیمتر با فشار 10 بار

22

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

5

اتصال قابل پیاده شده (dg )  250 میلیمتر با فشار 25 بار

12

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

6

اتصال قابل پیاده شده (dg )  250 میلیمتر با فشار 40 بار

10

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

7

فلنج 250 میلیمتر با فشار 10 بار

64

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

8

فلنج 250 میلیمتر با فشار 25 بار

48

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

9

فلنج 250 میلیمتر با فشار 40 بار

20

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

10

شير پروانه ای 800 میلیمتر با فشار 25 بار

1

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

11

شير پروانه ای 800 میلیمتر با فشار 40 بار

1

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

12

شير یکطرفه 250 میلیمتر با فشار 25 بار

12

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

13

شير یکطرفه 250 میلیمتر با فشار 40 بار

10

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

14

شير هوا 200 میلیمتر با فشار 25 بار

1

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

15

شير هوا 200 میلیمتر با فشار 40 بار

1

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

16

فشار سنج روی خط با فشار 40 بار

2

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

17

سافت استارتر سه فاز کنترل

22

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

18

الکتر پمپ شناور مدل 5/466+2/2603 ( 192/201)

10

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

19

الکتر پمپ شناور مدل 9/435+2/3003 ( 180/186)

12

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

20

شير قطع و وصل 200 میلیمتر

13

عدد

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

 

1-شرایط مناقصه

- واریز مبلغ 1000000 ريال به حساب جاری شماره  0102578757000 (بانک صادرات) بنام شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگيلويه و بويراحمد جهت خرید اسناد مناقصه.

2-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه :5 درصد جمع کل مبلغ پيشنهادی در قالب يک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی  بنام شرکت آب وفاضلاب شهری استان کهگيلويه و بويراحمد.

3-محل تامین اعتبار: از ردیف طرحهای عمرانی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی. (به تشخیص کارفرما)

4-تاريخ فروش اسناد :  از روز چهار شنبه مورخ17-12-96 لغايت روز چهار شنبه مورخ  23-12-96

5-تاريخ تحويل اسناد :   از روز پنج شنبه مورخ 24-12-96 لغايت روزشنبه  مورخ 4-1-97

6-تاريخ بازگشايي اسناد :  روزدوشنبه مورخ 6-1-97 ساعت 10 صبح  در محل ستاد شرکت واقع در ياسوج بلوار 45 متری ارم.

7-شرکت کنندگان در مناقصه می بايست در تحویل اسناد به شرکت کارفرما به روش زير اقدام نمايد:

1-پاکت الف :حاوی ضمانتنامه  2-پاکت ب : حاوی اسنادهویتی و فنی بازرگانی شرکت کننده در مناقصه 3-پاکت ج : حاوی پيشنهاد قيمت.

پاکتهای سه گانه فوق می بایست بصورت مجزا لاک و مهر شوند و هر سه پاکت  لاک و مهر شده در یک لفاف مناسب آن هم به صورت لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد .

متن اين آگهی در سايت شرکت آب و فاضلاب به آدرس www.abfa-kb.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  و سامانه ستاد ایران (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) می باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 33343507 -074 دفتر امور قراردادها  و یا با شماره همراه 09128968990  و 09171401728 تماس حاصل فرمائيد .

 

شرکت آب و فاضلاب استان کهگيلويه و بويراحمد

دفتر امور  قراردادها
قوانین
1396/12/17
1396/12/23
1397/01/04
1397/01/06
1397/01/07
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0