دوشنبه, 27 خرداد 1398
مشخصات عمومی
کد: 96-15 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خریداری 2 دستگاه دیزل ژنراتور وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: دفتر امور قراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

تجدیدآگهی مناقصه عمومی شماره 15-96

 

شرکت آب وفاضلاب استان کهگيلويه وبويراحمد در نظر دارد 2 دستگاه دیزل ژنراتور  طبق مشخصات مندرج  در جدول ذيل  را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد،  لذا از کليه شرکتهای توليدی  ونمايندگان مجاز فروش واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آيد.

رديف

نام و مشخصات کالا

تعداد

ملاحظات

1

دیزل ژنراتورkvA 275

1

دستگاه

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

2

دیزل ژنراتورkvA 50

1

دستگاه

مشخصات فنی پیوست اسناد می باشد

 

1-واریز مبلغ 500000 ريال به حساب جاری شماره  0102578757000 (بانک صادرات) بنام شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگيلويه و بويراحمد جهت خرید اسناد مناقصه.

2-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 5 درصد جمع کل مبلغ پيشنهادی در قالب يک فقره ضمانت نامه معتبر بانکی  بنام شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگيلويه وبويراحمد.

3-محل تامین اعتبار: از ردیف طرحهای عمرانی از طریق اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و... (به تشخیص کارفرما)

4-تاريخ فروش اسناد: از روزدوشنبه مورخ 9-11-96 لغايت روز پنجشنبه مورخ  12-11-96

5-تاريخ تحويل اسناد: از روز شنبه مورخ 14-11-96 لغايت روز  چهارشنبه  مورخ 25-11-96

6-تاريخ بازگشايي اسناد: روزپنج شنبه مورخ 26-11-96 ساعت 11 صبح  در محل ستاد شرکت واقع در ياسوج بلوار 45 متری ارم. ضمنا هزینه درج دونوبت آگهی قبلی و فعلی به عهده برنده مناقصه میباشد

7-شرکت کنندگان در مناقصه می بايست در تحویل اسناد به شرکت کارفرما به روش زير اقدام نمايد:

1-پاکت الف: حاوی ضمانتنامه 2-پاکت ب: حاوی اسنادهویتی و فنی بازرگانی شرکت کننده در مناقصه 3-پاکت ج: حاوی پيشنهاد قيمت.

پاکتهای سه گانه فوق می بایست بصورت مجزا لاک و مهر شوند و هر سه پاکت لاک و مهر شده در یک لفاف مناسب آن هم به صورت لاک و مهر شده به دبیر خانه شرکت در موعد مقرر تحویل گردد .

متن اين آگهی در سايت شرکت آب وفاضلاب به آدرس www.abfa-kb.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir موجود می باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن (33343508 -074) و (همراه 09128968990 آقای فعال ) تماس حاصل فرمائيد .

شرکت آب و فاضلاب استان کهگيلويه وبويراحمد
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/11/09 مهلت دریافت اسناد: 1396/11/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/11/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/11/26
تاریخ انقضاء: 1396/11/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.3.5.0
V5.3.5.0